Skip to main content
BONO GESCO 64kb
BANNER WEB INTERNO 1900x300px

Comunicacions


PRESENTACIÓ PER resums DE COMUNICACIONS ORALS I PÒSTERS


  • L'enviament de comunicacions en línia estarà disponible fins al diumenge, dia 31 de març de 2024 a les 23:59 (hora peninsular). Les comunicacions rebudes després d'aquesta data no podran ser considerades.
  • A partir del dia 31 de març de 2024, els autors poden rebre per correu electrònic (e-mail) notificacions en les quals se'ls sol·licitin modificacions, correccions o suggeriments per a adequar el contingut i/o el format del seu resum amb la finalitat de poder considerar aquests treballs per a la seva publicació en la web de la SMEC i la seva acceptació per a ser presentats en la II Trobada de la SMEC.
  • El dia 14 d'abril de 2024 s'enviarà la notificació final d'acceptació, segons el tipus de comunicació (oral o pòster).
  • L'autor que vagi a presentar la comunicació haurà d'estar necessàriament inscrit a la II Trobada de la SMEC.
  • Cada comunicació serà signada per un màxim de 4 autors. Només en el cas d'estudis multicèntrics es permetrà la inclusió de més autors.
  • El treball enviat no podrà haver estat presentat prèviament.
  • Un mateix autor no podrà presentar més d’una comunicació oral o pòster, tot i que pot constar com a co-autor en vàries d’elles.
  • Els pòsters, un cop acceptats per part del Comitè Científic, es presentaran en format digital per a ser exposats en pantalles situades a la seu de la Trobada. No s’acceptaran pòsters en paper.
 • És molt important que els autors segueixin les recomanacions descrites en aquest apartat. L'incompliment de les normes de presentació i enviament pot suposar, a criteri del Comitè Científic, la seva devolució als autors per a una nova redacció adaptada als requeriments o el seu rebuig definitiu en cas d'incompliment.

  Totes les comunicacions han de ser enviades a través del formulari online descrit en aquesta web. Les comunicacions enviades per qualsevol altre mitjà NO seran acceptades.

  L'extensió màxima del resum serà de 300 paraules. Els idiomes de presentació dels treballs científics seran l'espanyol i l'anglès.

  • Títol de la presentació. En negreta, tant en majúscules com en minúscules, d'acord amb les normes gramaticals de l'idioma emprat. Són preferibles els títols breus. No emprar els dos punts. Punt i seguit i sense punt final.
  • Autors. Nom i cognoms de tots els autors i coautors, començant pel nom de l'autor que exposa el treball. És important assegurar-se que els noms i cognoms dels quals participen estiguin correctament escrits perquè puguin incloure's en el programa final, índex d'autors i/o certificats. Màxim 4 autors. Només en el cas d'estudis multicèntrics es permetrà la inclusió de més autors.
  • Correu electrònic de contacte. És obligatori que hi hagi una adreça de correu (e-mail) per a poder contactar, en cas necessari, amb la persona responsable de la presentació. És important assegurar-se que la direcció és correcta i usar sempre la mateixa.
  • Centre de treball. Ha d'aparèixer el servei i/o centre de treball de cadascun dels autors.
  • Estructura del resum. En atenció a l'homogeneïtat dels treballs presentats es prega que s'estructurin en concordança amb el següent esquema. En cap cas s'inclouran gràfics, taules o imatges que es reservaran per a la defensa dels treballs presentats i admesos.
   • Introducció que inclourà l'objectiu o propòsit
   • Desenvolupament o material i mètode
   • Resultats
   • Conclusions
   • Paraules clau
   • De 3 a 5 cites, seguint el model Vancouver o el model de cites de PubMed. Pot referenciar-se en el text i ha d'aparèixer en aquest apartat seguint l'ordre de la presentació.
  • Comunicació oral o pòster. L'autor principal haurà de seleccionar el tipus de presentació preferit: oral o pòster en el formulari online. El Comitè Científic intentarà respectar les preferències de presentació de l'autor; no obstant això, en cas que el nombre de comunicacions orals excedeixi la capacitat disponible, el comitè científic podrà decidir la seva admissió com a pòster.
  • Confirmació d'acceptació.Es comunicarà per correu electrònic en acabar el procés de selecció. S'inclourà una contrasenya per a poder accedir de nou al sistema en cas de voler fer qualsevol canvi online. Les correccions en una comunicació ja presentada només podrà fer-les l'autor principal a través de la contrasenya facilitada que, en cap cas, podrà cedir a tercers. Aquesta opció estarà disponible fins al 31 de març de 2024, data límit per a l'enviament de comunicacions.
  • Premis. El comitè científic, després de la consegüent deliberació, farà pública la seva decisió ferma i irrevocable que serà comunicada a l'autor/és en finalitzar el congrés en la sessió de cloenda.

Dates Importants


 • Fi enviament comunicacions
  30 d'abril de 2024 a les 23:59
 • Acreditació
  Programa acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb el núm. d'expedient 09/037298-MD

SECRETARIA TÈCNICA DE LA TROBADA

C/ Marià Cubí, 4 - Pral | 08006 Barcelona
Tel. +34 932.388.777 | Fax: +34 932.387.488
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.